หน้าแรก

     กรรมการตัดสินการแข่งขัน  

    สถานที่แข่งขัน/ห้อง/อาคาร

4444 สรุปรายการแข่งขัน
ดูเลขลำดับ( ID ) จดจำไว้ เพื่อนำเลขลำดับ( ID )
ไปพิมพ์เกียรติบัตรของตนเอง ของโรงเรียน
หรือผู้เกี่ยวข้อง ฯฯ

 

ลงทะเบียนส่ง น.ร.เข้าแข่งขัน

.พิมพ์เกียรติบัตร
งานมหกรรมสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ
เด็กเทพาครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556


ดาวน์โหลดฟอนต์/ติดตั้้ง
ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร

(คัดลอกไฟล์ฟอนต์
BLK-BangLi-Ko-Sa-Na.ttf ไปไว้ที่
c:/windows/fonts/ )
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน

พิมพ์เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
และผู้เข้าร่วมงาน ฯ

พิมพ์เกียรติคณะบัตรกรรมการฯ


ดูผลการแข่งขันเรียงตามลำดับที่

ร.ร.ที่ได้ลำดับที่ 1

ร.ร.ที่ได้ลำดับที่ 4

ร.ร.ที่ได้ลำดับที่ 2

ร.ร.ที่ได้ลำดับที่ 5

ร.ร.ที่ได้ลำดับที่ 3

 

ดูผลการแข่งขัน
เรียงตามลำดับคะแนน

บันทึกข้อมูลครูผู้ฝึกสอน
และผู้เข้าร่วมงาน

เพื่อพิมพ์เกียรติบัตร
ครูผู้ฝึกสอนและผู้เข้าร่วมงาน
คลิกที่นี่

สำหรับโรงเรียน
สูจิบัตรงานมหกรรม ฯ
"โรงเรียนและคณะกรรมการ ฯ
แข่งขันทุกรายการควรพริ้นเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องไปในวันแข่งขันด้วย
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว"

 


สำหรับเจ้าหน้าที่

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกผล

บันทึกข้อมูลสำหรับครูผู้ฝึกสอน
และผู้เข้าร่วมงาน
เพื่อพิมพ์เกียรติบัตร
ครูผู้ฝึกสอนและผู้เข้าร่วมงาน
คลิกที่นี่
โรงเรียนบ้านเทพา  สถานที่แข่งขัน
มหกรรมวิชาการ  ปี 2556


พิมพ์เกียรติบัตร
งานมหกรรมสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ
เด็กเทพาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555
4
คลิก

เว็บไซต์เครือข่ายโรงเรียน

1. เครือข่ายโรงเรียนลำไพล

2. เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด

3. เครือข่ายโรงเรียนเทพา

4. เครือข่ายโรงเรียนเขาสูง

5. เครือข่ายโรงเรียนปากบาง

6. เครือข่ายโรงเรียนสะกอม

7. เครือข่ายโรงเรียนนิคมเทพา

    เกณฑ์การแข่งขัน  ครั้งที่ 62

    77 อิสลามศึกษา (ใช้เกณฑ์เดิม ปี 2555)

เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 Download ได้ที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
 Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่  [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค
10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ]

 

 

 

 

คุณเข้ามาเป็นลำดับที่ี้

 
Load Counter