แข่งขันวันที่ 5-9 กันยายน  2559

ท่านเข้ามาเป็นลำดับที่ 2388  

     
 
ฝ่ายเกียรติบัตร  Login เข้าสู่ระบบ ที่น
ี่

**************************************
1.เครือข่ายโรงเรียน/สังกัด
2.โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันปี 2559

3.รายการแข่งขันปี 2559

4.ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ


5.ร่างตารางการแข่งขัน
5.1.กลุ่มสาระการงานฯ
    -คอมพิวเตอร์
    -การงาน-อาชีพ
5.2.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
5.3.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
5.4.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5.5.กลุ่มสาระศิลปะ
5.6.กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
5.7.กลุ่มสาระภาษาไทย
5.8.กลุ่มวิชาอิสลามศึกษา
5.9.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.10.กลุ่มปฐมวัย

6.ดาวน์โหลดใบรายงานตัว (นำส่งวันที่แข่งขัน ณ หน่วย ร.ร.ที่จัดแข่งขัน)


1. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
แข่งขันที่ ร.ร.วัดนิคมประสาท

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่

3.กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
แข่งขันที่ ร.ร.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

4.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านแม่ที

5.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ,
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านเทพา

6.-กิจกรรมปฐมวัย
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านเทพา

7.กลุ่มสาระศิลปะ
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านเทพา

8.ภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านเทพา

9.กลุ่มสาระภาษาไทย
แข่งขันที่ ร.ร.วัดคลองยอ

10.กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านลำไพล

11.กลุ่มเรียนร่วม(นักเรียนพิเศษ)
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านพระพุทธ

12.กลุ่มอิสลามศึกษา
แข่งขันที่ ร.ร.บ้านลำเปา


1.กลุ่มสาระการงานฯ
    -คอมพิวเตอร์
    -การงาน-อาชีพ
2.กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5.กลุ่มสาระศิลปะ
6.กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
7.กลุ่มสาระภาษาไทย
8.กลุ่มวิชาอิสลามศึกษา
9.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10.กลุ่มปฐมวัย


หมดเวลาลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 น. 


ดูผลการแข่งขันแบบพิเศษอับเดทผลการแข่งขันทุกๆ 1 นาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีต่อ>>

 

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่

2. กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ-สพฐ.-เรื่อง-กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด-แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username:

Password :
 
 

 

ทะเบียนเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม อำเภอเทพา ประจำปี 2559
1.ทะเบียนเกียรติบัตรนักเรียน1
2.ทะเบียนเกียรติบัตรครูผู้สอน/ ฝึกซ้อมนักเรียนฯ
3.ทะเบียนกรรมการตามประกาศ/คำสั่งฯ

-----------------------------------------------------------------
รายการแข่งขัน  ประเภทเดี่ยว/ทีม  
จำนวนนักเรียน- ครูผู้ควบคุม

1.สรุปข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเทพา ทุกรายการ

2.ตรวจสอบข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
(ตรวจสอบแยกเป็นรายโรงเรียน) โรงเรียนใดส่งข้อมูลแล้วจำนวนกี่รายการ จำนวนนักเรียน ครู  คลิกดูที่นี่..............

3.ตรวจสอบข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
(ตรวจสอบแยกเป็นเครือข่ายโรงเรียน)
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม
 
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์  
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
โรงเรียนสังกัดองค์การปแกครองส่วนท้องถิ่น

4.ตรวจสอบข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
(ตรวจสอบตามรายการกิจกรรมฯ)

 

**แนะนำวิธีพิมพ์เกียรติบัตร 9 ขั้นตอนง่าย ๆ
ทำได้ทุกคน คลิกที่นี่**

1.พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน

2.พิมพ์เกียรติบัตรครู
3.พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการ
ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง ฟอนต์ TH Saraban PSK ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร ****

**แนะนำวิธีพิมพ์เกียรติบัตร 9 ขั้นตอนง่าย ๆ
ทำได้ทุกคน คลิกที่นี่**

   


กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
 ระดับเครือข่ายอำเภอ
     
1. อำเภอจะนะ  แข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 16ก.ย.59
     2. อำเภอนาทวี  แข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 15ก.ย.59
     3. อำเภอเทพา  แข่งขันระหว่างวันที่  5 - 9 ก.ย.59

     4. อ.สะบ้าย้อย แข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ก.ย.59
     5. อ.สะเดา  แข่งขันระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.59


 

 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0800222126
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายนิพนธ์ มณีรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านควนเจดีย์