ดูผลการแข่งขันแบบพิเศษจากทุกสนามแข่งขัน
  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดทุก 1 นาที ที่นี่ ที่เดียว
1

id
เครือข่ายโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
รายการแข่งขัน
ชื่อนักเรียน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
ได้ที่
4062
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนุชอัยนีย์ แหลหมันไทย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
4061
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิ.โมนาริซ่า โตะปู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
4060
เครือข่ายโรงเรียนสหมิต โรงเรียนบ้านกระอาน wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอานัส สูโรโรจน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
4059
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา com09-การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอับดุลฮาฟิส บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
2
4058
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน ด.ช.กัณฑ์ธนิต เพ็ชรศรีไชย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4057
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน ด.ญ.สุชาดา อ่อนสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4056
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน ด.ญ.จิตติมา ชูศรีเพชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4055
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงบุษยา ขาวบก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4054
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงมารีเย๊าะ บุญโรจน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4053
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอาริณีย์ จิใจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
4052
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนิตย์รดี สุทธิประดิษฐ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
4051
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุทธิดา แอหนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
4050
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงยลดี เตะย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
4049
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฟีรฮาน่า กาละน๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.3
3
4048
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรมี แห่เหล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4047
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน ไม่ได้ส่งชื่อนักเรียน จำนวน 10 คน ให้ธุรการเครือข่าย ยังกรอกผลไม่สมบูร เป็นตัวแทนอำเภอ 1 ใน 3 ทีม
89
2
4046
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงตอฮีเราะ ดาเล็งสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
4045
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน wod22-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 2 คน เด็กชายซุลกิฟลี ขะเดหัส รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4044
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน wod22-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภททีม 2 คน เด็กชายมะวี เจ๊ะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4043
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงฮายาตี สาเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4042
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงปรีดา บากาสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4041
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงวันนูรซัรวานี สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4040
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงนูรุลญาซัมมี กูรุ๊ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4039
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงอิบตีฮาน บากาสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4038
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงโรสมานี เจ๊ะเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4037
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงสอฝะห์ โมะยาเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4036
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กชายลุฏฟี สนีเย็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4035
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กชายอารีฟีน เจ๊ะเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4034
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กชายอาริส แดวอสนุง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4033
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กชายมุสลีมีน ดือราแมหะยี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
4032
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงวรัทญา หมานเส็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
4031
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กชายอานัส จิใจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
4030
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc13-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหยิงนุรมา บางปู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
4029
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว เด็กชายฟุรกอน จิใจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
4028
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงสิริวรรณ อินทรไชย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4027
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายนนทพัทธ์ แสงทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4026
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงปพิชญา ไชยของพรม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4025
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอาณดา ไพตรีจิตต์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4024
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กชายธีระวัฒน์ ศรีมาฆะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4023
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กหญิงเนติมา มณีรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4022
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กหญิงพันพัสสา สุขะวาโท รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4021
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กหญิงเขมจิรา ประสมกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4020
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กชายเรืองรอง จันทร์จิตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4019
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กชายอภิสิทธิ์ ทองหนู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4018
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงกชนุช ศิริบำรุง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4017
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเนติมา มณีรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4016
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 com01-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงวลิดา สุรักษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4015
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 com01-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยกรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4014
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายองอาจ ทองอร่าม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4013
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอภิรักษ์ คงแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4012
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายกฤษฎา คงสะระณะคง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4011
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเนติมา มณีรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4010
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอารียา สุวรรณโณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4009
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4008
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวิภาวรรณ แซ่ว่อง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
4007
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพันพัสสา สุขะวาโท รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
4006
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงธาดารัตน์ หัสสุวรรณ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
4005
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอภิรักษ์ รักแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4004
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่มลิ่ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4003
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน นายแท็จ ถุงทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
4002
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ma06-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงชนันธิดา สังข์แก้วป่า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4001
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ma06-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงทิตาธร พงศ์ทองเมือง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
4000
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ma06-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่หล่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3999
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน นายแท็จ ถุงทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3998
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายกิติชัย แท่นเงิน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3997
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสาลินี แก้วมณีโชติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3996
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ki09-การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายชิตพล แก้งของสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3995
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ki09-การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวรรณิศา อินทร์ด้วง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3994
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ ki09-การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกานต์พิชชา ชูช่วย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3993
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนิชานันท์ ดารากัย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3992
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอัจฉรียา เมาะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3991
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนุชจิรา ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3990
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงปนัดดา จรูญเพ็ช รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3989
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงศุณิษา นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3988
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงปทมาวดี ใหม่เทวินทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3987
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงกรรธิมา คล้ายพวงกุหลาบ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3986
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงบุญญิตา บุญแนบ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3985
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขุนเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3984
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงปรียากร พรมจุติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3983
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงอมรรัตน์ รัตนช่วย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3982
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงกิ่งกมล เกื้อก่อบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3981
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงจินดารัตน์ แก้วประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3980
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงกมลชนก มณีโชติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3979
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงเนตรนภา ต่าง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3978
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายวรพล แก้วสุขแสง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3977
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silA12-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายกันตพงศ์ หลงโดย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3976
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน นางสาวสิริมา วุ่นซิงซี่ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3975
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน นางสาวศิรดา แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3974
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน นางสาวปานไพลิน มณีรัสยากร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3973
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงซูอัยนี มะหมิ่น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3972
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงสิตานัน สุขเดิมรอด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3971
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงเกศกนก แก้วมณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3970
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงนัสรินญา สาเมาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3969
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงนูรู เจ๊ะเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3968
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงนันทพัฒน์ ขุนโชติชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3967
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงตันกูมารีนา ยาเต็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3966
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงนูรีดา การี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3962
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายนวพล สงคงคา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3961
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายอิสมาแอน โต๊ะเหย็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3960
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายศุภณัฐ รอดบุญมี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3959
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฟาโรวี เดียวเล๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3958
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม soc01-ภาพยนตร์สั้น ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงวาซินีย์ ขุนสมจิตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3957
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายธีรพล บุญรักษ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3956
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายมนุเชษฐ์ เพ็ชรทองอ่อน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3955
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายวรายุส เกื้อก่อบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3954
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายเจษฎาภร แก้วสังข์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3953
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายกรินทร์ เอียดสมสู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3952
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายเจษฎา บุญทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3951
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายสุริยะ ช่อมณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3950
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายวันชนะ นวลเพชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3949
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายนภดล จันทร์อินทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3948
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายชยธร ปุเต๊ะทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3947
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายสุธาคิน ทองชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3946
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองหนูแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3945
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki03-การจัดการค่ายพักแรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 8 คน เด็กชายเกียรติชัย แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3944
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน นายขจรศักดิ์ รัตนวรรณ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3943
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน นางสาวเบญจมาศ ทองชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3942
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน นางสาวปณิตา ทองมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3941
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silD03-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงบรรกิส ส่าแหลหมัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3940
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุรัยญา ปัญญาเฟื่อง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3939
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายวรากร นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3938
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายมูฮัมหมัด จันอิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3937
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายวราเทพ ร่างถิ่นแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3936
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB48-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายจิรายุ แก้วคง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3935
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB16-เดี่ยวขิม 7 หย่อง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพัชราภา ไชยขาว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3934
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB21-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรุจิรา หว่าหลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3933
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB21-ขับร้องเพลงไทย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บัวขวัญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3932
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silD15-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์แดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3931
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายวราเทพ ร่างถิ่นแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3930
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายวราเทพ ร่างถิ่นแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3929
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB39-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นายอัมรินทร์ มุสอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3928
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silD21-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวรัญญา นามหาญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3927
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุตู silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายคฑาวุธ แซ่ตัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
66
4
3923
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายซุลกีฟลี โต๊ะสลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
4
3922
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฮายาตี อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
6
3921
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงศศิวรรณ นิลแสง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
94.1
1
3920
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายชิตพล รักบุตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
94.1
1
3919
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุชาดา สังข์แก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.5
5
3918
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายฉันทกร จันทสะโร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.5
5
3917
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอภิยุทธ รุ่งเรือง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.1
ท11
3916
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงณิชา ศรีสำอาง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.1
ท11
3915
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.5
3
3914
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงรัศมีดาว ธงชัย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.5
3
3913
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุตู soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายทัศกร เขียวเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
8
3912
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุตู soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงพิมพ์รัก โสภารัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
8
3911
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุทธิดา พุทธซ้อน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90.8
2
3910
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายบรรณรต แก้วมณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90.8
2
3909
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงชมพูนุช ดิษร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
8
3908
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายวรวุธ แก้วศีรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
8
3907
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธีรพัฒน์ เนื้อทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.4
7
3906
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงจิรภา แก้วชาตรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.4
7
3905
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายศราวุธ บุญจันทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.4
ท10
3904
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเมษิยา จอมสว่าง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.4
ท10
3903
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงยุภาวดี พันธ์แก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.8
9
3902
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอธิพงค์ วรรณโร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.8
9
3901
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายนิติวนนท์ ทิพวงศ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.3
4
3900
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงยุวธิดา เสียงหวาน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.3
4
3899
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงต้นกล้า ถาวร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
6
3898
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายกฤษณะ เทียนทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
6
3897
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงจันทวรรณ เกื้อสกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
ท12
3896
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc04-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายภูริวัฒน์ ไชยพรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
ท12
3895
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงโศภิตา ห้วยหล่ำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3894
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายวุฒิภัทร แก้วมณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3893
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายณัฐชัย เพ็งจันทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3892
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสิริกาญจน์ นิรันดร์พุฒิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3891
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารีฟีน ไชยตนา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3890
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายภูษิต สยัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3889
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายชารีฟ มะแสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3888
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอับดุลฮากิม แฉะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3887
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงคอลีเย๊าะ แวบีมอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท23
3886
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัชรอน มุนิมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3885
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารีฟีน มะแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3884
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัฟดอล บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3883
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนพิบูลย์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3882
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงรุจรดา ใหม่เจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3881
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอิทธิกร กุลชมภู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3880
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายฟาริด ดาโห๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3879
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฮัซวานี ดาโห๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3878
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงโซเฟีย ยามูสะนอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3877
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงดนยา วรรณจันทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3876
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายหนึ่งกวี ศิริพล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3875
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายพีรภัทร คงเขียว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3874
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธิติศักดิ์ สู่สมแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3873
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธีรวุฒิ แวววรรณจิตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3872
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงซากีนา เม๊าะมุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท22
3871
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธนาวุฒิ กองไลย์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3870
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุภาพิชญ์ แววสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3869
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายสามารถ ไกรดำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3868
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงณัญดา หมัดเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3867
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายนาซอรี เจ๊ะเดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3866
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารีฟ บากาสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3865
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล เหมมะหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3864
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายรอมฎอน เจ๊ะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3863
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายซัลมาน วงค์มุสา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท21
3862
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายปฐมพงค์ จันทร์สิงห์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท20
3861
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณโก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท20
3860
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายภาวัต เพ็ชรทองอ่อน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท20
3859
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนัสรีย์ ยอกอราช รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท20
3858
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฮูรุลอัยน์ ล่าหับ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท20
3857
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงศรัญญา หมุดและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท20
3856
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน ณัฐชนน แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท19
3855
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายพิสิษฐ์ วงศ์คำจันทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท19
3854
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายชนาธิป อ่อนละมูล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท19
3853
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงทรรศิการญ์ ไมหมาด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท18
3852
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพิมพิสา สุขบาง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท18
3851
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายฟัสรี ดอเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท18
3850
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธนพัฒน์ ยอดบำเพิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท17
3849
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายจานุวัตร ทองเป็นเพ็ชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท17
3848
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธนกฤต เมืองพิน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท17
3847
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวิณัฐชาร์ หัสเส็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท17
3846
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายศักดิธัช สุทธิประดิษฐ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท17
3845
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายจีรพงค์ วระพันธุ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท17
3844
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฟาอัญ มะประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท16
3843
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายกรวีร์ หมิแหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท16
3842
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายเก้ากัน แก้วสุขแสง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท16
3841
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายกฤษฎา มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท15
3840
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอัญญาณี อูมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท15
3839
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฮาดีละห์ สาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท15
3838
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงซารีนา ยีกับจี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3837
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงบุสริน หมัดเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3836
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงกิฟฟาณี หมันและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3835
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงเนตรนภา ยะนายเดิม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3834
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงมาริษา มะหะยีงอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3833
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว เด็กชายศักดิ์ชาย หัสมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3832
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซาวาตี สาแล๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3831
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พันธ์ทองเพ็ชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท11
3830
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายนวพล ม่วงก่อเกื้อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท11
3829
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุตู soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายสุรเดช ไชยของพรม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท10
3828
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุตู soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงณัฐริกา ชลมุณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท10
3827
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายสิทธิชัย ชูอินทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
8
3826
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงประภัสสร ขวัญพรมศรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
8
3825
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงกชพร เพชรกาศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
8
3824
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายบูรพา เหลือบุญชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
8
3823
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กกชมน แก้วเรียง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
3822
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายพีรพล นวลบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
3821
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงชนนิกานต์ ทองอินทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
3820
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอัษฎาวุธ บัวศรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
3819
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงรัชฎากร จันทะกาโร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
4
3818
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายปิติพล ขุนแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
4
3817
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วของแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3816
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธนาธร สีหวงศ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3815
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงรอกีเย๊าะ เจะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท30
3814
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงร็อยฮาน มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท30
3813
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอัยดา แม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท30
3812
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธนกฤต เด็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท30
3811
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนัฐธิชา เส็มชูชูติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท30
3810
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอภิญญา ยะนายเดิม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท30
3809
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงหัทยา บ่อเตย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
62
ท29
3808
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเรมูนา เต๊ะหมัดมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
62
ท29
3807
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรีหย๊ะ การะวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
62
ท29
3806
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธีรเดช บากา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท27
3805
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอันวาร์ ซาหีมซา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท27
3804
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงไอรดา มาหง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท27
3803
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายฮาริษ มะเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท26
3802
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอารียา โส๊ะซา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท26
3801
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกิตติยา เจ๊ะมุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท26
3800
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายเมฆสิทธิ์ แอจิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท25
3799
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปิยนุช หว่าหลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท25
3798
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฟารินดา โสสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท25
3797
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอริสรา มะเหล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท24
3796
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเกษรา ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท24
3795
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนัทธมน ใบดุเก็บ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท24
3794
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายฉัตรมงคล ซุ่นสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท22
3793
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปริยาภรณ์ ประยูรเต็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท22
3792
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอาภัสรา แดงทองเกลี้ยง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท22
3791
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงณัฐนารี ชูสิงห์แค รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท22
3790
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายณัฐภัทร หนูเกื้อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท22
3789
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอภิรุต มะประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท22
3788
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนาริสา ยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท16
3787
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนริสา มะประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท16
3786
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอาซีย๊ะ บิลเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท16
3785
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายศักดิ์ชัย พึ่งแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท14
3784
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนารีรัตน์ เด้งสุรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท14
3783
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุธาสินี สีบู้ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท14
3782
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมายาวี แก้วสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท14
3781
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายรังสิมันต์ บินสาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท14
3780
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายภศวินทร์ หวังนุรักษ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท14
3779
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาณัส หะยีเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท13
3778
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายปิยวัช มารัดยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท13
3777
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฟาอีเกาะฮ์ ปาเนาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท13
3776
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอรกัญญา หมูนี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท12
3775
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวรัญญา บุญประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท12
3774
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายคชาทร โสสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท12
3773
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาลิฟ สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
3772
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอิสวารา ดูสู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
3771
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนิอัสนานี โตะนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
3770
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสิรภัทร แก้วชุม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
3769
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมินตรา สงค์มี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
3768
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
3767
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอรชพร เนหล้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
9
3766
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงคุนัญญา ทองคำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
9
3765
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงศุภกานต์ พัฒโนทัย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
9
3764
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนันทวดี ซ่วนเซ่ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
8
3763
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงรุสนาณี อิมัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
8
3762
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพิมพ์นภัส ชุ่มชื่น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
8
3761
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงถัคจิรา ภูฆัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
7
3760
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงดาน่า โต๊ะเบ็ญยูโซะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
7
3759
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงธัญจิรา โต๊ะอิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
7
3758
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายไผท รอดผล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
6
3757
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรจำรัส รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
6
3756
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุภาวิตา สังข์แก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
6
3755
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรีฮัน เจ๊ะนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
5
3754
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนินัจมี สุหลง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
5
3753
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงตัสนีม ดือรามัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
5
3752
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรอัยนี สาเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
4
3751
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์ เด็นหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
4
3750
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายฮาฟิร์ ยูโซ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
4
3749
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอนิขวัญ อักษรเงิน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
3
3748
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงชลพนา จันทรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
3
3747
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงเบญญทิพย์ แก้วทิพมณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
3
3746
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงรัยฮาน ประเสริฐดำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
2
3745
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุประวีย์ อุยสกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
2
3744
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนิซูฟิตร์ดาว นิเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
2
3743
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอรพิชญ์ ศีรีทัศไนย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
3742
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงดอกคูณ บุตรตะวงค์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
3741
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงซัลซาบีลา แดงรามัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
3740
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอัสวานีย์ ดอเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท21
3739
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรมี เต๊ะหมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท21
3738
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวิภาดา โกษัยกานนท์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท21
3737
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงชนารถ แววสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3736
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุธิดา การสร้าง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3735
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายวัชรพงศ์ คงถาวร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3734
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัฏฐวรีร์ เพ็ชรหนู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท19
3733
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายก้องภพ แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท19
3732
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายนัชนนท์ สีหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท19
3731
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรุสดีน ปะจูสาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท18
3730
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอันวา ซีมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท18
3729
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายฟัตวา มูณีมูสี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท18
3728
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายพัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท17
3727
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายสมชาย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท17
3726
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก pre02-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงธัญญรัตน์ โจวรรถะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท17
3725
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเพชรลัดดา จิรกุลวัฒน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท11
3724
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงวาฮาญาดา โตะเนาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท11
3723
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงจิรัชญา ขุนบรรเทิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
6
3722
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอาฑิตยา หมีชุม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
6
3721
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอารีต้า หวังแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท10
3720
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงซาวิณี ดาระดิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท10
3719
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงพิมพิศา หมันหลิน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
96
1
3718
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอดิศร อาบู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
96
1
3717
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงปิยนัฐ หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
2
3716
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอนุชิต อาจทุมมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
2
3715
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสากีนะห์ สามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3714
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงชลดา อารง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3713
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธีรภัทร หลีแจ้ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81
7
3712
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนาตาลี หนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81
7
3711
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงปนัดดา จรูญเพ็ชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
3
3710
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนุชจิรา ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
3
3709
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอรนิชา หมัดแมเร๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
4
3708
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนูรนาเดีย ทวีพันธ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
4
3707
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงปัทมา เนตรวงษ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
3706
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุนันญ่า มะอิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
3705
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงญาณิศา กาสอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3703
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงวิภาวรรณ สาระแน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
9
3702
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงมริษฎา บัวดำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
9
3701
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงอัสลีดา อาบูดอแล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3700
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอลงกรณ์ อับดุลเล๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท12
3699
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงลีซาวาตี สะแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3698
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงซูไบยา ดีสะเอะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท12
3697
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงกมลวรรณ ราชเพ็ชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3696
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงสุไลดา ปัตตะเน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3695
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงดารุณี หมัดหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3694
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงนูรไอนี รามัญเศษ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3693
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงฟาเดียร์ เจะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3692
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงซอฟียะห์ สมาแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3689
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ki06-กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ป.1-6 ประเภททีม 7-10 คน เด็กหญิงนูรอาเดีย เจะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3682
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายฮัมดี ยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3680
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silD01-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการได้ยิน) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฝารีดา ยีรัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3679
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฟัตมา สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
4
3678
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรฟาณี มะโร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
4
3677
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรฟาดา สาเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
4
3670
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงศิรภัสสร บุญประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
3659
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายซอลาฮุดดีน รอหีมมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3657
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน com08-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายมุคตาร์ หลีเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3656
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอารียา หีมยิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3655
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน com02-การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (คอมพิวเตอร์ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอัสมาอ์ บุปผาดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3654
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอาทิตยา บูยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3653
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอัสมาอ์ บุปผาดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3652
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน sci07-การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวรรณรญา หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3651
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุตู silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายคฑาวุธ แซ่ตัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
4
3650
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงยามีล๊ะ สาเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
3
3649
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายอับดุลมาลิก หัสมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3648
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายไพซอล หวีเก๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
1
3647
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายกันตพล สะหลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3646
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายพรพรหม พรมเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
2
3645
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายซุนกิฟลี บุปผาดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3644
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กชายซุลกีฟลี โต๊ะสลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
4
3643
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายธนดล หลำหัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3642
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน silD04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฮายาตี อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
6
3641
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silC09-การแข่งขันการแสดงตลก (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-ม.3 ประเภททีม 3-5 คน เด็กชายอนันต์ มะเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3640
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเกศมณี เล๊าะโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3639
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนูรอัยนีย์ หัสมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3638
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายนารากร หมินตะแหละ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3637
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน com07-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอานนท์ มะเม๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3636
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอริสา กะลอเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3635
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงซากีนะฮ์ หมัดปาน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3634
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกรรณิการ์ เต็มเปี่ยม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3633
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน thiD18-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมาลีนา แก้วจิตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3632
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุกัญญา สอหนะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3631
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปิ่นสุดา เหร็นเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3630
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน wo08-การแข่งขันโครงงานอาชีพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงจันทิมา หมูนี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3629
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายธนดล บูเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3628
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กหญิงอัสมาอ์ บุปผาดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3627
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กหญิงวรรณรญา หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3626
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน ้เด็กหญิงอทิตา หีมยิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3625
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กหญิงอารียา หีมยิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3624
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กหญิงชัยดา ชุ่มชื่น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3623
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กหญิงประวีณา หมูนี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3622
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กหญิงอริสา กะลอเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3621
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กหญิงอาทิตยา บูยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3620
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายธนกร บูเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3619
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายสราวุฒิ ยีสลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3618
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายอัมรินทร์ สุขคำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3617
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโซเฟีย มูละ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท12
3616
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายพงศ์ภรณ์ หมะหมุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3615
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกมลวรรณ ราชเพ็ชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64.6
ท11
3614
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายภัทรพงศ์ บูยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3613
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซัมซียะ สาแล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68.6
ท10
3612
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายอนันต์ เหล็มสา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3611
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเฟียนุชไดอาน่า แม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
9
3610
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายเลอศักดิ์ หวังหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3609
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายกิตติศักดิ์ เบ็ญหมาด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3608
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงมนต์นภา เพชรเกลี้ยง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69.4
8
3607
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายกันตพล สะหลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3606
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงลลิตา ยูโซ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70.4
7
3605
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายอนันต์ มะเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3604
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB31-วงอังกะลุง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 20 คน เด็กชายศักดิ์ชัย หัสมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3603
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงชนาภา แซ่ตัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73.6
6
3602
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนันธิญา ทิพย์เสถียร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74.8
5
3601
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฉัตรวิไล แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.4
4
3600
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอามีน๊ะ ม่าหม๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.2
3
3599
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกชวรรณ ห้วยหล่ำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.6
2
3598
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silB45-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปาณิตา มะเซ็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.6
1
3597
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวิริตา หลีกันชะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67.2
6
3596
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวศศิวรรณ นาวาทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
5
3595
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76.4
4
3594
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวอาทิตยา คงบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
3
3593
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอัมรินทร์ มุสอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.3
4
3592
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอัฟนันท์ บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
3
3591
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายสิรภพ บกเขาแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81.3
2
3590
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB35-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายจีรายุ แก้วคง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
1
3589
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายจักรภัทร เตะเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
2
3588
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอภินันท์ ขุนโชติชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
2
3587
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัฟนัน์ บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
2
3586
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอุเซน เตะเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
2
3585
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายณัฐวี บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
2
3584
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมูฮัมหมัด ปะจูนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3583
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายวีรยุทธ หะแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3582
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายปรัญชัย หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3581
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism04 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายการิม นิเต็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3580
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมูฮัมหมัด ปะจูนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
3579
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายวีรยุทธ หะแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
3578
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายปรัญชัย หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
3577
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายการิม นิเต็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
3576
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายลุกมาน เจะแต รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3575
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอุเซน เตะเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3574
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัฟนัน์ บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3573
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายซอกี อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3572
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism08 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายเอกพล มะหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3571
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงกชกร ศรีก่อเกื้อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81
3
3570
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายณัฐวุฒิ อิสรธะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81
3
3569
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเลิศวิไล พิมพา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
2
3568
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc03-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณบรรดิษ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
2
3567
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงแอนนิต้า หมัดเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3566
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism06 -อัลนาเชตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฮัมมี กะลอเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3565
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนงเยาว์ หมัดเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3564
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงวรรณา เจ๊ะโก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3563
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอรยา สมาน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3562
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรฮานาน แวหะยี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
3561
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนีซะ สาเฮาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
3560
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุรมี มามุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
3559
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาเดีย สุขสมบูรณ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
3558
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism06 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอานิต้าร์ บาราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
3557
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย) เด็กชายเลอศักดิ์ หวังหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.2
2
3556
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism13 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (ชาย) เด็กชายอาดือนัน สลำเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89.7
1
3555
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงอานิตา มะดีเยาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79.7
ท13
3554
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงสุไวบะห์ บ่อสู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79.7
ท13
3553
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด้กหญิงกนกวรรณ วงศ์ชะแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70.5
ท16
3552
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงตัสนียา อาแวดอมอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท14
3551
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงฮานีซะ ดือราแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.2
ท12
3550
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงฮาวา เคี้ยนหิ้น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74.5
ท15
3548
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายกรวิชญ์ ดีบุก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
4
3547
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายรุ่งโรจน์ ปลั่งประมูล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
4
3546
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพิชญา ชำนิธุระการ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
8
3545
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรอตีกะ หม๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3544
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายณัฐวุฒิ อรุโณทัย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
4
3543
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปพิชญา ไชยของพรม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
8
3542
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรีสา เพชรแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3541
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงกวินทรา แก้วมาเมือง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
4
3540
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายสัภยา เส็มชูชูติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
83.5
9
3539
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงนัฐวดี อาหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.7
ท11
3538
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงพิมพ์อร วิวัฒนศิลป์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
4
3537
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายภัคศรัณย์ ชูเชิด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
8
3536
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรีด้า อีบาราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3535
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรฮูดา เซ็งอามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3534
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงซารีนา สะนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.7
ท11
3533
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล มะแสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
7
3532
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายมูฮัมหมัด สอเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.2
ท10
3531
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายฮาลีม แม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
7
3530
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอับดุลรอหมาน อาลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.2
9
3529
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัลฟารุส วาเซ็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
7
3528
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาตาซา มะลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3527
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงนุรสดา มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.2
ท10
3526
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาติด ประสิทธิ์หิมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
3525
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายฮัมดี บ่อสู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76.7
ท17
3524
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอับดุลฮากีม ตาหะมิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
3523
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมาลีกีน ปะจูนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
3522
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัฟฟาน มุณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
3521
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายฮาเรฟ มะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
3520
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารีฟีน จิใจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
3519
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอรุณ ก๊งจิตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท16
3518
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟิล มะสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท15
3517
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาริส แดวอสนุง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
3516
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงกีเราะห์ แห่เหล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.7
9
3515
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารีฟีน เจ๊ะเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
3514
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮำหมัดซอฟา หวังแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
3513
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงหัสยา เรืองอิ่ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
6
3512
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอิบรอเห็ม มูสอกะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.5
ท14
3511
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอดิลัล ยะมันยะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.7
ท13
3510
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงนาตยา หมิเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
8
3508
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายรอมฎอน สะดียามู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.7
ท13
3507
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายซัรนูซีฮ์ ประสิทธิ์หิมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
5
3506
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายศรายุทธ์ หลีเล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.2
8
3504
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงนูรีฮะห์ อาเดะอะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.5
7
3502
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายดนยา บ่อเตย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
8
3501
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ชูเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.6
4
3500
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุสยาหาตี แหเหล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3497
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงวนิดา อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.2
6
3496
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายสัภยา เส็มชูชูติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
3
3494
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงสูไฮล่า ตำภุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.5
8
3493
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงกฤติยา เจ๊ะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3492
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอับดุลฮากีม ยีและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.5
7
3491
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงดารีลา วาเย็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.5
8
3490
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุนิสา ล่าหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.5
ท15
3489
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวรฉัตร แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91.3
2
3487
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายรุสลัน มะหัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81.2
ท12
3486
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอัฟนาน เจ๊ะแลกายู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68.5
ท22
3484
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโรสลินดา เจะซา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.5
ท15
3483
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงนูรฮายาตี เจะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.5
8
3482
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอภินันท์ วาเซ็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.5
6
3481
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.5
ท15
3480
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงฟาตเมาะ มอลอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.5
8
3479
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงปาตีเม๊าะ แห่เหล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68.5
ท22
3477
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงรัยฮาน ยุโสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.7
5
3476
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรมี แหเหล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3475
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟิรดาวส์ แลมอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68.5
ท22
3474
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงโซเฟีย อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.5
8
3473
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาวาตี หมีนเส็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.5
ท15
3472
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc19-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรินรดา สันหมุด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3471
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กฆญิงสุไรนี มีโร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3470
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซีตีฮาฟีซะห์ หมีนเส็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.5
ท15
3469
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายมะแอ บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.7
5
3468
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงกับซะห์ สาเระ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68.5
ท22
3467
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงเปมิกา พรมขวัญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3466
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสารินี บาราฮิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3465
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายมุสตากีม เขตเทพา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
ท11
3464
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายไฟซอล ดอเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.5
4
3463
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุไวบ๊ะห์ สลำบอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68.5
ท22
3462
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงมาวารณีย์ ยูโซะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3461
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงโซเฟีย หะยีมามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3460
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงนิฟิตรีนา บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3459
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงซัลวา สอดอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3458
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงฮาบีบ๊ะฮ์ หมานสนิท รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
2
3457
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.7
3
3456
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฮายาตี เคี้ยนหิ้น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท19
3455
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอัลฝาตีฮะห์ มะนอร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3454
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายซากิร กะลูแป รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.6
ุ6
3453
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงฟารีซัน หามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3452
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสูไวบ๊ะห์ บ่อสู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3451
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงโซเฟีย บาสอลอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3450
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism12 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (หญิง) เด็กหญิงนัสรียะห์ หวังแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.2
1
3449
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมาสลัน กุโน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.6
6
3448
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาตีเกาะ เตะเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3447
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายอารูน อาหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
2
3446
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟาตีฮ๊ะห์ สาอะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3445
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงฟัตมา สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3444
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฮายาตี มะสาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3443
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอับดุลรอฮิม กุโน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.6
ุ6
3442
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงนุรฟาดา สาเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3441
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซานีดา สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3440
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน นางสาวสมัชญา ขุนโชติชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3439
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงอาฟาฟ เจ๊ะดาโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3438
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายฮาซีมี ซาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.5
1
3437
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโซเฟีย ระยะหลง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3436
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมะยากี แวเตะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.6
ุ6
3435
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงฟิตรี ลาเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3434
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน นางสาวอิสริยา หว่าหลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3433
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงซาราฟากีรา แมเราะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3432
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายธนัทธร นาครัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
3
3431
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง) เด็กหญิงซีหล๊ะ ลาเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.5
3
3430
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอิลมี บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.6
ุ6
3429
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาซีเร๊าะ ดือรามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท19
3428
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายสุริยา ธรรมรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
3
3427
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาอีซะห์ แก้วได้ปาน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3426
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายจักรภัทร หนูประดิษฐ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
3
3425
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง) เด็กหญิงอานิต้าร์ บาราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
2
3424
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟาตีฮะห์ ฮะซา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ึ72
ท19
3423
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงชะฮ์มีมี มอลอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท19
3422
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism11 -ท่องจำอัลกุรอานระดับประถม (ชาย) เด็กชายสราวุฒิ แก้วสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.2
5
3421
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุไรดา อินน้ำหอม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3420
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism14 -ท่องจำอัลกุรอานระดับมัธยมศึกษา (หญิง) เด็กหญิงจันทิมา หมูนี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.2
1
3419
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายพิทักษ์ จันทร์ธร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
3
3418
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายจิรวัฒน์ ขะหมิหมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73.7
ท11
3417
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซุนนียะฮ์ หลีกันชะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3416
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรฮานาน แวหะยี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3415
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายณปฐมพงษ์ นิลมาท รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
3
3414
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุทธิประดิษฐ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
ท14
3413
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอภัสสร พุทธยี่สุ่น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
86.5
6
3412
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนีซะ สาเฮาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3411
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายธีรยุทธ หมัดล่าเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท10
3410
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุสรา ดีแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3409
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุธาสิณีย์ สุทธิประดิษฐ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
ท14
3408
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงมณีกานต์ ขุนปราบ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
86.5
6
3407
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสารีนา มีเด็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3406
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงเมฑาวลัย สิงห์โสดา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
86.5
6
3405
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาริษา สุทธิประดิษฐ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
ท14
3404
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงซูรอยยา สารี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3403
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงเมฑาวดี สิงห์โสดา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
86.5
6
3402
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงดารุณี สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
3401
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุรมี มามุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3400
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุซีรา ดือราโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3399
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงซูรีตา เหมโสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3398
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงเปมิกา พรมขวัญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
ท14
3397
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุทธิดา หมันเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3396
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรอกีเย๊าะ สะตียา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท19
3395
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอิรฟาน สะเมาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3394
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรีดา ระแว้ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3393
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงจิรภา แก้วชาตรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
86.5
6
3392
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายจิรายุ และเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3391
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนิลพัทธ์ แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
74.7
9
3390
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซาบีต้า หมันล๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3389
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงณัฐชา สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
ท14
3388
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายฟิตรีย์ สุขจรุ่ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.7
6
3387
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายไฟซอล มณีหิยา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3386
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนินทิกานต์ ช่างใต้ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3385
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงโซเฟีย บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3384
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอับดุลฮาลีม มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3383
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงยาวารี บ่อเตย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.5
ท18
3382
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสากีน๊ะ มะหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.5
ท18
3381
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอิสรา หมัดบิลสา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3380
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมูฮัมหมัดอานิฟ สันโต้ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3379
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุไรยา เต๊ะหมัดมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.5
ท18
3378
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายวรากร นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.7
6
3377
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอริสรา บางัดสาเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3376
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงกนกวรรณ นวนโสภา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.5
ท18
3375
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรฮายาตี ปาเนาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3374
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซูไฮนี มะตาเฮ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3373
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนัควัฒน์ ดุหลำยะแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
5
3372
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสาริกา มะหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3371
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงรุสนาณี บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
87.5
5
3370
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายนพรัตน์ เหลาะหมัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3369
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายธีรภัทร เส็มชูชูติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3368
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุรสดา มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.5
ท18
3367
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรัตนา ยีหรัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3366
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนันทิตา แม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3365
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายเหล็กนัย หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3364
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงกานต์สินี ล่าไหน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3363
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงมารียะห์ ขาเร็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
87.5
5
3362
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงรอยฝัน เหมโสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3361
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงจารุมน หีมยิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3360
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงทัศนีย์ สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3359
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโซเฟีย มูละ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
3358
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายดาราเซน บุยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3357
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฮามีดะห์ ขาเร็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
87.5
5
3356
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอานิตา มะดีเยาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3355
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงวาสนา ล่าหมัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3354
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงทัศนีม วาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3353
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนูรฮาลีซา มะโร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
87.5
5
3352
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรอารีฟาร์ สาเหาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3351
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรุสนานี อาแวกือจิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
4
3350
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายปรัชญา มูณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3349
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงวาฮีดา ดาโอะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
87.5
5
3348
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงแทนตะวัน สุขจรุ่ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3347
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรฮารีซาห์ หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3346
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงจันทกานต์ เจ๊ะหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
89.5
4
3345
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฮุสนา เต๊ะหมัดหม๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
ท11
3344
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาเดีย มะกือจิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3343
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงยัสมี สตาปอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3342
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาเดีย สุขสมบูรณ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3341
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอุสมาน หมานสนิท รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3340
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฝาตีห๊ะ มะสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3339
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฮัมดา เส็นเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
89.5
4
3338
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงบิสมิลละห์ เจะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
ท11
3337
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโซเฟีย บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3336
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรรีต้า กามาลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3335
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism09 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับมัธยมศึกษา (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอานีต้าร์ บาราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3334
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงสุฮัยดา มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
89.5
4
3333
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอภินันท์ วาเซ็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.5
8
3332
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงคอมซะห์ หมิเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
ท11
3331
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงตัสลิม สามาเห๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
3
3330
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงลีน่า หมันล๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
89.5
4
3329
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอัฟนานี เจะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
ท11
3328
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อขะเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
89.5
4
3327
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอาลีฟ สิริเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.5
4
3326
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุสอัศลิน บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
ท11
3325
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาอีเสาะ บากา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
7
3324
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงศิริมา เม๊าะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91.5
3
3323
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรุ่งฤดี จุตติพันธ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
7
3322
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนัสรินญา สาเมาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3321
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนัซมีย์ เม๊าะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91.5
3
3320
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงจัสมิน มะเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
7
3319
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุนิสา หมัดและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3318
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรู เจะเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3317
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายธรรมปพน ขาวเรือง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79.2
3
3316
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอานีซ๊ะห์ เต๊ะหมัดหมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
7
3315
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงวรรณิชา ยะนายเดิม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3314
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาลีซา อาแวกะจิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3313
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฮามีน๊ะ ม่าหม๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91.5
3
3312
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอัยซา หะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3311
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุไรยา ตอรอสันติ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3310
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงกรรณิกา นวลอม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91.5
3
3309
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงมัยซูรีย์ สะแลแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
7
3308
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรีดา การี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3307
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอานนท์ เด็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3306
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงชลดา มูณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3305
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงวิลาสินี สอนา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91.5
3
3304
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอนิวัต โส๊ะแสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81.2
2
3303
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงเขมมิการ์ เหมาะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3302
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายณัฐเดช หมัดหาบ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3301
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายภูสิทธิ พลศรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.5
2
3300
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาปีซะ ยะปาร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3299
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาปีซะ ยะปาร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3298
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงเขมมิการ์ เหมาะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3297
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรลิต้า ยีหมัดเส็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3296
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงตันกูมารีนา ยาเต็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3295
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนันทณี เอียดแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.5
2
3294
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงณัฐวดี อาหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3293
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอลีย์ สอและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3292
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนะดา เต๊ะย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3291
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงวรลักษณ์ กุสวิโร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.5
2
3290
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาอีเสาะ ยูโซะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3289
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงวานิตา ยีกับจี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท16
3288
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ silB34-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายฟิตตินันท์ ศรีสมบูรณ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
1
3287
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี โปรดเลือก เด็กหญิงนุรอัยนี บุญพิทักษ์สันติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3286
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอาจารี แสงสีบุญเรือง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.5
2
3285
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอาบาวี มะสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3284
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงดารุณี หมัดหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3283
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงผกามาศ ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3282
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงทิพยรัตน์ เกษมกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.5
2
3281
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรไอนี รามัญเศษ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3280
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงเขมมิการ์ เหมาะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3279
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟาร่า นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
3278
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอนิวัติ โส๊ะแส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3277
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟาเดียร์ เจะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3276
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟาร่า นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3275
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซอฟียะห์ สมาแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3274
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุรอัยนี บุญพิทักษ์สันติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3273
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปาล์มมี่ แก้วรัตนะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
2
3272
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนุจรียา รอหีมมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94.2
1
3271
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฟุรกอน หะยีอาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3270
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงศศิวิมล บุญจันทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94.2
1
3269
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงผกามาศ ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3268
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรอาเดีย เจะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
3267
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมุสลิม หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3266
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอานัส โมะยาเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.6
3
3265
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism07 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนะดา เต๊ะย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.5
9
3264
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฮาซานะ มัจฉาวานิช รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94.2
1
3263
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฮาฟิร จูเกะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.6
3
3262
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายปิยวัฒน์ และแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3261
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโซเฟีย หะยีมามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
3260
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอาซิส บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.6
3
3259
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฟารีดา มานสุริวงศ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94.2
1
3258
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนงเยาว์ หมัดเล๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
8
3257
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงวันวิสา อักษร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท10
3256
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนิฟิตรีนา บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
3255
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอามีน อีดยี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
5
3254
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัสมิง ดือรามัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.6
3
3253
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาปีซ๊ะ กะนอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท10
3252
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซัลวา สอดอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
3251
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc11-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอรรัมภา ยะนายเดิม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94.2
1
3250
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงมารตี ท่าหมอไทร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท10
3249
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอารูน อาหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.6
3
3248
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอิสรา หมัดบิลสา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3247
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟารีซัน หามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
3246
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรีซ้า ดาหมิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท10
3245
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรอารีฟาร์ สาเหาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3244
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนูรีซัน เดหลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท10
3243
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโซเฟีย บาสอลอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
3242
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงแทนตะวัน สุขจรุ่ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3241
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงยัสมี สตาปอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3240
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซูไฮนี มะตาเฮ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
3239
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนันทิตา แม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
3238
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงทัศนีย์ สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
3237
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงโซเฟีย บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3236
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายคัยรน หมันเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3235
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอานิตา มะดีเยาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
3234
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรุสนานี อาแวกือจิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
3233
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายนัซรลณ์ เปาะบือซา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3232
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายวรพจน์ นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
4
3231
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงแทนตะวัน สุขจรุ่ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3230
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงยัสมี สตาปอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3229
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมูฮำหมัด ขุนดำริห์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
4
3228
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟิรดาวส์ กอลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
3227
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโซเฟีย บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
9
3226
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงยูฮานีส หะยีมะแซ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
3225
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเขมจิรา ประสมกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.3
5
3224
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอภิวัฒน์ เต๊ะหยอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
4
3223
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงฟารีซัน สีบู้ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
3222
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฮัมดาน เปาะกา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3221
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฟาซีย์ ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
4
3220
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอลิสดา ตาเซะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
3219
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงโรสมานี เจ๊ะเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3218
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฟิรดาวร์ กามา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3217
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายรุสลัน มะหัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
4
3216
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงราเนีย กาสามาสุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
3215
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมะแอ บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3214
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวศิรดา แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
1
3213
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัฟฟันดี มะยีแต รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3211
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงอามีเน๊าะ โมะยาเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3210
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายซฮัยมี ยะนายเดิม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3209
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงกิสซ์มีย์ มะแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3208
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงรอมล๊ะ โมะยาเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3207
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน ็เด็กหญิงฮุสนา บาซอสิดิก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3206
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฟิศตรี กาบูติ้ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3205
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงสอฝะห์ โมะยาเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3204
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฟูอิสกันดาร กาซอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3203
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงบุหงา มะเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3202
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism02 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมูฮัมหมัดอันวาร์ ลาเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
3201
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงนูรุลญาซัมมี กุรู้ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3200
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงวนิดา สาอะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3199
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนวิยา นิยมเดชา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3198
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงอทิตยา นุ้ยประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3197
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงญารินดา นุ้ยประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3196
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงดรุณี อะบูเห็ด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3195
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอานัสษา หัดเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3194
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรูฮานา แวหะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3193
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงวิสนี ใบยูโซ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3192
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงตัสลิม สามาเห๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3191
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวกมลชนก เดี่ยววาณิชย์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
4
3190
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงเจนจิรา มูณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3188
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงมารีณา จิตรหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3187
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนุชมา หมานสนิท รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3186
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงปียรัตน์ สอิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3185
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วมณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3184
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนภัสกร แสะบีดิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70.3
9
3183
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอนิสา ยีกับจี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
3182
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิงซาฟีด๊ะ หลงแสม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3181
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงไอศิกา แก้วยอด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81.6
7
3180
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงศันศนีย์ สมาน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3179
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.ชนกานต์ แก้วศรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
9
3178
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด้กหญิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3177
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.นัสเราะ สะเล็มดอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
8
3176
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงซัลมา หลงอะหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3175
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.วรินญา อุมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
7
3174
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนัจวา ดอเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3173
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.กูฮามานี กูโนะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
3172
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silB37-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนาตาซา มะลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
6
3171
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงรุสนี โส๊ะชูดชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3170
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายวาคิม บุญประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
6
3169
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กชายปฏิพัทธ์ บัวหมุน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3168
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาดาเวีย ดือมานิ้ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3167
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายปราโมทย์ หมุดหวัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
6
3166
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กชายอัมรินทร์ สังข์แก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3165
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กชายบูรณ์พิภพ จินดาราม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3164
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายทวีวุฒิ หมุดหวัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
6
3163
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB54-การประกวดวงดนตรีสตริง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 3-6 คน เด็กชายภูริเดช ขวัญพัทลุง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3162
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงลาตีฟะห์ ลาเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3161
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาดีบ๊ะ สาคอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3160
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB48-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายบูรณ์พิภพ จินดาราม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3159
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB44-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายสิรภพ บกเขาแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3158
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโยษิตา หนูดำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3157
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอรรถพล อับดุลเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.6
5
3156
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอารีซา อาแวกือจิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3155
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุไรยา ตอรอสันติ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3154
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงรัญชิดา ทรัพย์มามูล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3153
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงณัฐนิช จินดาราม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3152
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงนาปีซะ ยะปาร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3151
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงวิภาทิพย์ ทองไชยศรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3150
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงศิริภัสสร ดวงดี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3149
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงณัฐวดี อาหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3148
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงยาวารี บ่อเตย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3147
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงอาอีเสาะ ยูโซะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
3146
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสากีน๊ะ มะหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3145
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงสุไรยา เต๊ะหมัดมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3144
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ ism03 -อัลนาเซตภาษาไทย ระดับประถม (หญิง) ไม่เกิน 5 คน เด็กหญิงกนกวรรณ นวนโสภา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
8
3143
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงพันพัสสา เกื้อก่อแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
3142
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอภิวัฒน์ ทองเนียม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
3141
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงประกายรุ้ง โพธิสาลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3140
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo05-พานพุ่มสักการะ (การงานอาชีพฯ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงกุลจิรา แก้วสะโร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3139
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอนุภัทร มูณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
6
3138
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กชายสิรภพ บกเขาแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3137
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัสมีน ร่าหีม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.6
5
3136
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงอัสมีน หมัดเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3135
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัซฟัร สอโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
6
3134
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงรุจิกา บาราฮิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3133
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอภินันท์ วาเซ็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.6
5
3132
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอายุทธ เจะแต รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.6
5
3131
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงอานีต้าร์ บาราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3130
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฮาดอรี ดือราแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.6
5
3129
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo06-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม ไม่เกิน 6 คน เด็กหญิงไอศิกา แก้วยอด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3128
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.รัติการณ์ จะนะจินา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
5
3127
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฮัมดาน เปาะกา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.0
4
3126
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
3125
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายภูมินทร์ มณีโชติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
3124
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.ปภัสสร ทองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
4
3123
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายนัซรูลณ์ เปาะบือซา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.0
4
3122
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงณัฐพร ตุใยรัมย์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.1
2
3121
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฮูซัยฟีย์ หะมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
8
3120
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.เมธาวลัย บุญญา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
3
3119
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายนันทพงศ์ เตาหุรู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.1
2
3118
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรชนะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
8
3117
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ช.พิตตินันท์ ศรีสมบูรณ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
2
3116
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายซะห์ลัน ล่าหับ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
8
3115
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายคัยรน หมันเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.0
4
3114
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายรุสดี อิตำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
8
3113
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฟิวดาวร์ กามา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.0
4
3112
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ soc18-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.อัญญาณี หลงมีหนา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
3111
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายแวนายิ แวแซ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
8
3110
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมะแอ บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.0
4
3109
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฮัมดี สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89.3
3
3108
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอิสมาแอ สะมะแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89.3
3
3107
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายคอยรูดีน วาจิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89.3
3
3106
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอิบรอเหม มามุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89.3
3
3105
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายลุตฟี สนีเย็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89.3
3
3104
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอิฟฟาน อับดุลอาหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3103
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอานนท์ เด็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
7
3102
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฟิกรอน แฉะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3101
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอลีย์ สอและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
7
3100
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายซูฟียัน อุมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3099
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายณัฐเดช หมัดหาบ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
7
3098
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอริสมัน แฉะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3097
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายมูฮัมหมัดไฟย์ฎอน ดือรามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.6
2
3096
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอาบาวี มะสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
7
3095
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอิรฟาน ใบยูโซ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87.3
7
3094
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัฟดอล แวนาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93.3
1
3093
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายอัฟลัน สุหลง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93.3
1
3092
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายฮาฟิก อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93.3
1
3091
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายตัรมีซี ยูโซ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93.3
1
3090
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism05 -อัลนาเซตภาษามาลายู ระดับประถม (ชาย) ไม่เกิน 5 คน เด็กชายยะห์ยา กอเห็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93.3
1
3089
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายวีรศักดิ์ ตาเละ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
5
3088
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาดีนัน เจะแล๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
5
3087
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮัยมีน มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
5
3086
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกฤษณา ขยันไทย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท10
3085
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายพงศ์ธร จันทร์รัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท10
3084
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายรังสิมันต์ ยงยุทธ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท10
3083
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัฟฟาน มันอิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
9
3081
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธนพล พรหมเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.8
1
3080
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอับดุลฮากีม ยีและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
9
3079
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารฟัร มันอิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
9
3078
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูก๊อดดิส มูณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
3077
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน soc05-มารยาทไทย ( สังคมศึกษาฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงศศิประภา บุญจันทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.8
1
3076
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปณิดา ชูเขียว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
8
3075
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาซัม บุญประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
3074
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมาริสา เต๊ะเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
8
3073
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุวรรณสิน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
8
3072
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฟัตมา สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
7
3071
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพรรณกาญจน์ เพ็ชรทองอ่อน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.3
5
3070
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรฟาณี มะโร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
7
3069
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc21-เล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวสุรีย์ จันทร์ธร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3068
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวารุณี ใจเย็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82.6
3
3067
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรฟาดา สาเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
7
3066
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงแสงเทียน คล้ายประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90
1
3065
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไชยสิงห์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74.3
ท13
3064
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงสุภลักษณ์ เจตนานัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90
1
3063
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงกาญจนา พันธ์ดวง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90
1
3062
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงตันกูมารีนา ยาเต็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท19
3061
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กชายณัฐพงษ์ โต๊ะกูเว็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90
1
3060
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 soc12-เพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงณีรนุช เทพสุภา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90
1
3059
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงจันทิรา อาหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3058
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐธิดา ณแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท11
3057
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงยัสมี สตาปอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77.6
8
3056
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายธนพัฒน์ ล่าหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
3055
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวรรณา เจะโก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3054
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงชลธิชา ยามา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3053
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนงเยาว์ หมัดเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
3052
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวนิดา เต๊ะย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท11
3051
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกาญจนา พันธ์ดวง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3050
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงแสงเทียน คล้ายประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3049
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงมณีกาต์ ขุนปราบ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.6
4
3048
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 wo15-การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวิรากานต์ ยอดเมฆ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3044
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวรภรณ์ ระยะหลง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67.3
ท24
3043
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุภลักษณ์ เจตนานัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3042
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพัชริตา รักเพ็ญไทย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3041
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai15-ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงแสงเทียน คล้ายประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
3040
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงจันทิมา คชวิพันธ์ุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72.3
ท21
3039
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงมาริสา ชูอินทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74.3
ท19
3038
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐชยา ขุนเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92.3
1
3037
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอานัส จิใจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
6
3036
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงจริงฤทัย ใจเที่ยง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
6
3035
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐชา สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท10
3034
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนุรมา บางปู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
6
3033
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายรัตพงศ์ สาระแน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
3
3032
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงธนาพร ง้าวชัย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.3
ท13
3031
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวาซินี่ย์ เหมียนเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
3
3030
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงมนต์นภา เพชรเกลี้ยง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.6
7
3029
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงทักษิณี ช่วยนุภาพ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
3
3028
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวรินญา อุมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75.3
ท13
3027
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโซเฟีย บาสอลอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67.3
ท24
3026
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรีฮัน เขตเทพา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.3
6
3025
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซูรีนา ดอเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท23
3024
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรอัยณี อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
3023
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงซอฟียะห์ มะดือเระ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
3022
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุกัญญา ล่าหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท19
3021
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงบารอเราะห์ เตะหมัดหมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
3020
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงมัสวารี สิเดร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท19
3019
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงรอมล๊ะ โมะยาเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท18
3018
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอามีเน๊าะ โมะยาเส็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท18
3017
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงสุรัตนวดี ดวงสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3016
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงพฤกษา พรมทองบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท17
3015
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงพรรณา พลศรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3014
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงจันท์พิสุทธิ์ เพ็ชรจำรัส รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3013
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงซูไรดา เปาะเล๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท17
3012
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงฑิฆ้มพร แดงเย็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3011
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็ฏหญิงพัชราภา ศรีคงแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90.3
2
3010
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กหญิงวรัญญา นวลแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3009
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธนดล ประสิทธิ์นุ้ย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท16
3008
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กชายสุวัฒน์ บกเขาแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3007
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา เด็กชายสุใฮมีน หวันนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.5
5
3006
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโซฟีญา หัดสมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท17
3005
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธีรพงศ์ บัวแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท16
3004
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กชายชาคริต สุขะปุนพันธ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3003
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กชายธนกฤต ทองหนูรุ่ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3002
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา เด็กชายซอเร หมัดโรโรจน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.2
4
3001
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กชายชัยภัทร เกตุโรจน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
3000
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา soc22-สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีม 10 คน เด็กชายธวัชชัย สุวรรณบรรดิษ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
2999
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนุสอัศลิน บือราเฮง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77.6
8
2998
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา เด็กชายการิม นิเต็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88.7
3
2997
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงจิราภรณ์ เส็นอาลามีน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท22
2996
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนาอีมะห์ เจ๊ะแต รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท15
2995
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวิรากานต์ ยอดเมฆ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2994
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนุรเดียนา เจ๊ะเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท15
2993
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา เด็กชายอัฟนันท์ บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93.2
2
2992
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพัชริตา รักเพ็ญไทย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2991
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ki05-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวันวิสาข์ กิมาคม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2990
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน ism01 -อาซานระดับมัธยมศึกษา เด็กชายพงภรณ์ หมะหมุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93.5
1
2989
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุไลดา ปัตตาเน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท19
2988
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายไฟซอล แดงรามัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท14
2987
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายฮาซัน จรูญมา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท14
2986
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอฎาล สาแม็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2985
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงโสรยา สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2984
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silB36-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนัฐริณีย์ สลำเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท17
2983
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอารีซะห์ เจ๊ะมูดอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2982
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฮาวานี หะยีตาเห รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2981
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงฟารีดา แยนา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2980
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงตัสนีม เจ๊ะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท18
2979
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนภาวดี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2978
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงจรรบุญมี ปรีชา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2977
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพรชนัน แวดาโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท18
2976
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงภัสสร คงคะนึง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2975
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสิริยา บุญสร้างสม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท13
2974
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงอัฐภิญญา ช่วยพลัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2973
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงณิชกานต์ กุลประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท13
2972
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ soc09-เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงธัญนุช คงพูน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2971
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายภูวเรศ บุญอนันต์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท17
2970
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงพิชญ์สินี ปราโมทย์พิภพ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท12
2969
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัฟนันท์ บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2968
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน นางสาวสมัชญา ขุนโชติชู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2967
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงชนกนันท์ ช่วยจำแนก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท12
2966
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo17-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.1-3 (การงานอาชีพฯ ) ประเภททีม 3 คน นางสาวอิสริยา หว่าหลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2964
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silA13-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอัสมีน หมัดเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
2963
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสาริสา หลงมีหนา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท16
2962
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงจิดาภา จุลกัณฑ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2961
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กหญิงนูรอยฮัน สะตาเร็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
2960
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกมลชนก เดี่ยววาณิชย์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2959
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงชญาดา ชายหัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท11
2958
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ma07-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงวันวิสาข์ กิมาคม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2957
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซารีนา สะนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท15
2956
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายวีรภาพ แอยี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท11
2955
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพิชญา ชำนิธุระการ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
8
2954
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silA16-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายณัฐวุฒิ บาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2953
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสายสุณี พงษ์สัมฤทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท10
2952
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silA16-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายเจริญสุข ยุนุ่ย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2951
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปพิชญา ไชยของพรม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
8
2950
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 soc14-โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ประเภททีม 5 คน เด็กชายมะรอบี ดาโต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
2949
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silA16-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายเอกพล มะหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2948
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงผกามาศ ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท10
2947
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายภัคศรันย์ ชูเชิด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
8
2946
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงซูฮาดา แวนาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2945
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงวรนิษฐา แก้วคำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2944
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงนัชนันท ปานถาวร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2943
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงมารีนี หมะเหลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
9
2942
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงธัญชนก พรหมมุณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2941
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงฮามีด๊ะ ขรีดาโอะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
9
2940
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงอิสราภรณ์ ส่งเสริมสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2939
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮัมหมัดไฟศอล มะแสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
7
2938
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงรมย์ธีรา สุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2937
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงชุติมา สียา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2936
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงปณัสญา แก้ววิชิต รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
8
2935
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silC07-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (สาระนาฏศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม ไม่เกิน16 คน เด็กหญิงประภาพร บุญมาก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2934
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายฮาลีม แม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
7
2933
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัลฟารุส วาเซ็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
7
2932
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอนุชา มโณเรศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
8
2931
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฟาอีซ๊ะห์ บ่อเตย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท14
2930
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ma13-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2929
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 ma13-การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอาทิตยา คงบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2928
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงมัสซูรี สอเฮาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
7
2927
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเจ๊ะซากีเร๊าะ บาเห็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
7
2926
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo04-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฮายาตี มะสาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2925
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาติด ประสิทธิ์หิมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
2924
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo04-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอาตีเกาะ เตะเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2923
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอับดุลฮากีม ตาหะมิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
2922
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา wo04-การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายซอกี อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2921
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมาลีกีน ปะจูนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
6
2920
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา sci12-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ลิ่ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2919
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกชกร ห้วยหล่ำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท13
2918
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา sci12-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมัณฑนา แป้นศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2917
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา sci12-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสายธาร เกษมกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2916
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัฟฟาน มุณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
2915
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายณัฐพงษ์ โต๊ะกูเว็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2914
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai17-กวีเยาชนคนรุ่นใหม่ -กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุภลักษณ์ เจตนานัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2913
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายฮาเรฟ มะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
2912
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารีฟีน จิใจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
5
2911
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน เด็กหญิงสุภลักษณ์ เจตนานัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2910
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน เด็กหญิงแสงเทียน คล้ายประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2909
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน เด็กหญิงจันทวรรณ เกื้อสกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2908
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน เด็กหญิงจุฑามาศ มณีพรหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2907
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน เด็กหญิงพัชริตา รักเพ็ญไทย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2906
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาริส แดวอสนุง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
2905
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุมัยะห์ คณะวาปี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
6
2904
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน นางสาววราภรณ์ ธรรมรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2903
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน นางสาวจิดาภา จุลกัณฑ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2902
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอารีฟีน เจ๊ะเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
2901
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงซุไรดา เม้งซู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
6
2900
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน นางสาวกมลชนก เดี่ยววานิชย์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2899
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB24-วงเครื่องสายวงเล็ก ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภททีม 9 คน นางสาวอาทิตยา คงบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2898
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายซีเนอร์ดีน กาเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
2897
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮำหมัดซอฟา หวังแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
2896
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงณัฐชา มะหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
5
2895
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที silD14-การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว เด็กหยิงชลธิชา ถึงเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2894
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายจีรเดช มะสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
2893
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนันทิตา มูนี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
5
2892
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที thiD14-การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ชั้น ป.1-6 (เรียนร่วมสาระภาษาไทย-บกพร่องทางร่างกาย) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงชลธิชา ถึงเจริญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2891
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธีรวัฒน์ หวันยอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
4
2890
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย silA14-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงซูไรยา สาตีเมาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
2889
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอัฟฎอล ยะมันยะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
4
2888
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silD09-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 (เรียนร่วม-บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอาซ๊ซ๊ะ ลาเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
90
1
2887
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายณัฐวุฒิ มะประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
3
2886
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนุรฮูดา ชื่นบาน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
2885
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายทวีศักดิ์ ละซอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
3
2884
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงปฏิมา เกื้อก่อแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
2883
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายฟาซีย์ ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
3
2882
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงฮุสนา ดอเลาะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
3
2881
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายปิยวัช จรูญจันทร์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
2880
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายธีระวัฒน์ บัวแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
2879
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงไหมชรัตน์ ยะมันยะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2878
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธีรวุฒิ แวววรรณจิตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2877
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงรุ่งนภา จินะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2876
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมาลีน่า มะประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2875
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฟิตรี ต่วนตีมุง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
2874
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็ดชายไชยฤทธิ์ กายรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2873
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรีซา ดือราแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
2872
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายวีรยุทธ หะแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2871
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายปรัญชัย หัดขะเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2870
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงเกศนี ชะหงี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
2869
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงฟิรดาวส์ เจะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
2
2868
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo02-การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายการิม นิเต็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2867
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silA11-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนูรฮายาตี ราแดง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
2866
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายธนภัทร บุญศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
2865
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กชายอภิรักษ์ ประสิทธิสร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
2864
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายชัยรัตน์ หมอเล็ก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
3
2863
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสุรีย์ จันทร์ธร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
3
2862
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA15-การแข่งขันประติมากรรม ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนัสรีย์ บุญพล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
2861
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กชายศักรินทร์ แสนสุด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
3
2860
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงชฎารัตน์ อินธแสน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2859
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงณัฏฐพร แก้วยอด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2858
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ จันทวิโรจน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2857
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน wo11-การจัดสวนถาดแบบชื้น (การงานอาชีพฯ ) ม.1-3 ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมาลียา เกตุพันธ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
1
2856
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กชายอภิสิทธิ์ ไชยนุ้ย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2855
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กชายลือชัย แสนสุด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2854
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กชายภูริวัฒน์ ไชยพรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2853
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กชายธันวา เจตนานัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2852
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กชายฉันฐรัฐ ดำวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2851
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงจันทวรรณ เกื้อสกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2850
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงภัทรชิณีย์ มณีโชติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2849
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงเรวดี ธรรมใจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2848
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงอารีรัตน์ กลิ่นน้ำหอม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2847
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงเอวิกา รอดชนะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2846
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงณัฐาภรณ์ แซ่เจียง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2845
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงศศิธร ธรรมรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2844
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงจิราวรรณ สุวรรณะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2843
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงชวิศา ลั่นคีรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2842
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงวรัมพร แก้ววิชิต รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2841
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน เด็กชายอารีฟีน มีหัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
2840
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน เด็กชายเอกวุธ หมัดอาด้ำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
3
2839
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงซูไรยา เจ๊ะมะหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2838
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงฎ็อยยิบะฮ์ โต๊ะสลำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
2
2837
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน เด็กชายมูฮัมหมัด สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2836
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน wod23-การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-6 (เรียนร่วม - บกพร่องทางการเรียนรู้) ประเภททีม 2 คน เด็กชายมะรอบี สาเม๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2835
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 thai12-ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณีรนุช เทพสุภา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2834
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงซูปียา แวยูโซะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2833
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงไซน๊ะ มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2832
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงฮัซมะ ฮะวี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2831
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงฟาติน สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2830
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงนัสรีน สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2829
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงจารุวรรณ รัญจวน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2828
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงฟารีซัน หามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2827
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงนะฟีซะฮ์ ปูซู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2826
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงซูรีณา อาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2825
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงตูแวนาดียา ล่าเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2824
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงฮาฟัสสือรี ไกรสมสุด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2823
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงฝาตีเมาะห์ สิริเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2822
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงบัลกีส ฮามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2821
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงกามีละห์ มะเสน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2820
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ hpe01-การแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 15 คน เด็กหญิงนูรฮูดา ฮามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
1
2818
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอลงกรณ์ อับดุลเล๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท12
2817
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA09-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงซูไบยา ดีสะเอะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท12
2816
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายปริวัฒน์ ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63.8
5
2815
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวศิรดา แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78.8
2
2814
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายภัทรพร แก้วมรกฎ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ65
4
2813
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB46-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนันทิชา กะลอเอียด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
1
2812
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายปรเมศว์ แก้วของแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
3
2811
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอภิเดช หัดสมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
2
2810
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silB43-การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายรัชชานนท์ หะยีสาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.6
1
2809
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายริฎวาน จันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท14
2808
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงคูซัยฟะห์ ยาชิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท14
2807
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงซูมัยยะหฺ มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท14
2806
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายมูฮัมหดเตาฟิก โอล่า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท13
2805
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนูรูฮัสณี หวังมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท13
2804
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอาทิตยา เปาะกา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท13
2803
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายศิลา กฤษณาพันธ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท12
2802
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายเซาวาล สามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท12
2801
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายซาพาวี สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
ท12
2800
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงศุภกฤษ ยูโซะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท11
2799
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกฤษฎี แวสอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท11
2798
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอัครีนา ยามา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท11
2797
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงมาลินี สุวรรณรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
2796
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนวิยา บุญสร้างสม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
2795
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านแซะ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงอาฑิตยา สาขา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
ท10
2794
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายมุสลิมมีน เปาะกา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
9
2793
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายมุฮิบบุดดีน ใจสมุทร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
9
2792
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงรอฮานา แวเตะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
9
2791
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกนกรัตน์ ดันงา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
8
2790
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงณิชานันท์ สิตีหะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
8
2789
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงจันทิมา มวดมีเส็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
8
2788
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายฟันรูช หัดสหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
7
2787
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายซอลาฮูดีน เปาะโด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
7
2786
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายนันทวัฒน์ เส็น รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
7
2785
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงนิชาภัทร หนูวิลัย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
2784
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพัชรพร เพ็ชรคงอ่อน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
2783
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงกนกนพ ทองสองสี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
2782
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายณัฐณิชา บุญพรหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
2781
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายการีม ขาวบก รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
2780
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอัษฎาวุธ สูโรโรจน์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
5
2779
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายสุณัฐพล พรหมปลอด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
2778
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอภิสิทธิ์ ขุนนาพุ่ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
2777
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านวังใหญ่ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงสิรินทรา ปราณพล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
4
2776
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธเนศ ฉันทะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
2775
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายพีรพัฒน์ ฆ้องดอน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
2774
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายธนภัทร แก้วบัวเพ็ชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
2
2773
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กหญิงพิชชานันท์ เศษขาว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
2772
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายภานุพงค์ บุญศรี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
2771
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา pre01-การปั้นดินน้ำมัน ( ปฐมวัย ) ประเภททีม 3 คน เด็กชายอาดัม ลูแน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
2770
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนัสรีน หมัดเหร็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
5
2769
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรอฮานี เจ๊ะอาแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
78
4
2768
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว เด็กชายวันชนะ บุญเรืองรุ่ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุุ66
4
2767
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายทัศนะ แก้วบัวเพ็ชร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
2
2766
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรดียานา บ่อเตย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
6
2765
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงศิริวรรณ ปราบพาลา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71.3
ท17
2764
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอาอีซะฮ ดอเน็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72.6
ท16
2763
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซ่จัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
1
2762
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวิลาสินี สอนา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73.3
ท15
2761
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายสุประดิษฐ์ อินวรรณะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
62
7
2760
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปรียามุข ชายเต็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74.3
ท14
2759
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรีฮัน เขตเทพา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76.6
ท13
2758
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA02-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงศิริมา เม๊าะสนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
3
2757
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอุสมาน ลาเตะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
3
2756
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุไลลา กาลง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
ท12
2755
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงตอฮีเร๊าะ ดาเล็งสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
2
2754
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวิภาวินี หมัดเหล็ม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
79
ท11
2753
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silA06-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอาทิตา หีมยิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
1
2752
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงภัทรนันท์ สุบรรณน้อย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท10
2751
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกรพินธุ์ ชุมดำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80.6
9
2750
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพลอยไพลิน ปานจรูญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81
8
2749
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนวัดปริก silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐวรา นิติคุณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
7
2748
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงเกวลิน ทองมณีย์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
6
2747
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงชุติเนตร บาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.3
5
2746
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว เด็กชายมูฮัมหมัดรอมหลี ขรีดาโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76
3
2745
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ไชยวงศ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.6
4
2744
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุหวันด๊ะ ชูแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
81
2
2743
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกชวรรณ ห้วยหล่ำ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.3
3
2742
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายการาฟี สะเล็มดอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
1
2741
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพัชรัตน์ มูซอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89.6
2
2740
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตูหยง hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน นายฟัยซอล อีซอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
1
2739
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silB41-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอาณดา ไพตรีจิตต์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
91
1
2738
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุดารัตน์ ยามิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
80
ท12
2737
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silD02-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-6 (เรียนร่วม-บกพร่องทางสติปัญญา) ประเภทเดี่ยว เด็กชายมะวี เจ๊ะและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
1
2736
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรพีภัทร หมูณี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
ท11
2735
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนาตาซา มะลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76.6
5
2734
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวศิรดา แก้วเกาะสะบ้า รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83
4
2733
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสายธาร หัดกาเจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ61
6
2732
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอมาลีนาร์ นินวน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ61
6
2731
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงพันพัสสา เกื้อก่อแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.6
3
2730
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงมารีนา กาเซ็ง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
4
2729
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงศุณิษา นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
71
ท15
2728
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนิอาตีกะห์ สันหลัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
ท10
2727
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว นางสาวอาทิตยา คงบุญ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85.6
2
2726
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB42-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ( สาระดนตรี ) ม.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฟีรฮาน่า กาละน๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86.6
1
2725
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโสภิตา แวสะมะแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
9
2724
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกรงอิตำ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงนุรมา ดาโห๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
4
2723
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายธีรพัฒน์ เนื้้อทอง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท14
2722
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านท่าไทร silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุทธิมณ มุสิกะพงศากุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
8
2721
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนุรอัซวานี อามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท13
2720
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนิธิกร อนันตพันธ์ุ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
7
2719
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฟาเดีย หมัดหมัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท29
2718
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายฟาตาฮ์ มาหลง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
73
ท12
2717
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอาบาวี มะสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
5
2716
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายภัทธิรายุทธ เจะดุหมัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
76.3
4
2715
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอดือนาน เต๊ะหมัดมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
88
6
2714
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนันทิชา มูนี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
62
ท28
2713
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านบ่อเตย silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุวัยบ๊ะ เต๊ะหมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
74
ท11
2712
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายเอกรัตน์ มะประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
3
2711
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายพิตตินันท์ ศรีสมบูรณ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
83.3
2
2710
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายมะยากี แวเตะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
63
ท27
2709
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายสุริยา ขุนเดื่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
64
ท26
2708
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอธิวัตน์ หมัดบาเหม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
ท10
2707
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silB38-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ( สาระดนตรี ) ป.1-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายไซนุดดีน ยีหวัง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84.3
1
2706
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปัณชญา สุขสวัสดิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
9
2705
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอลิสซา ฮะมะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
65
ท25
2704
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐธิชา แมเร๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท24
2703
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านกรงอิตำ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายพิทยา มามะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
78
8
2702
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านพรุชิง silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงฟาติม มากาสะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
89
5
2701
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงณัฐธิชา แมเร๊าะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท24
2700
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กพัชราภา ไชยขาว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
7
2699
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายปฏิภาณ ติเอียดย่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท23
2698
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายมูฮัมหมัด ยีกับจี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท22
2697
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนหรัน silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนายีฮา มีและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
84
6
2696
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงญาณภัทร โนรดี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท21
2695
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงสุนิษา สอร่อโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
4
2694
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านควนตีหมุน silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโรสลินดา แวสะมะแอ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท28
2693
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านใหม่ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนิอัซมี โตะนิ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
86
5
2692
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอาซิด สาและปาเซ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท27
2691
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายอาลี ยะพะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
3
2690
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรีต้า หล๊ะหมุด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท20
2689
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอทิตยา นุ้ยประสิทธิ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
ท26
2688
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวันฮูดา มะมิง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
87
4
2687
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านเขาน้อย silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอาตีเก๊าะ บิลเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท25
2686
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ขุนอักษร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท19
2685
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่ากอ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซัลลิมา วงค์มุสา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
61
ท24
2684
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำเปา silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงตัสนีม สะลาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
2
2683
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านแม่ที silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายณัฐวุธ ดวงสุวรรณ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
90
3
2682
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงปัทมา วาเต๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
72
ท19
2681
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านกระอาน silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายฮานาฟี โตะปู รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
62
ท23
2680
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองขุด silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายบูกอรี เจ๊ะโซ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
ท22
2679
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงกัญนิสา เล็กกะสัน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
60
7
2678
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงนูรซัรวานี สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
94
1
2677
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรัชชาวดี พัชรพันธ์ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท21
2676
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายณัฐวุฒิ บ่อเตย รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
6
2675
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอรจิรา ยะมันยะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
92
2
2674
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายกิตติทัต สะแลแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
67
ท20
2673
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคลองยอ silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงวรรณพร เกษแก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
75
5
2672
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านนาจวก silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซูนีตา เจ๊ะแว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
77
4
2671
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านโคกพยอม silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายนัญชัย บุญโท รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
68
ท19
2670
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกกอ silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงอาทิตยา ไชยม่อม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
82
3
2669
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาแปด silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงรุสนานี ดือเร๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท18
2668
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงไลลา หวุนกับหมัด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ64
4
2667
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าโอน hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายสิทธิพงศ์ บูยูโส๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ64
4
2666
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด้กหญิงอานาตี นันโอ๊ะ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
85
2
2665
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ silA05-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.4-6 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงชนินาถ ถัดทา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
69
ท17
2664
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA01-การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กชายจิรภัทร สาและ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
95
1
2663
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายบราซิล ดือเระ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ64
3
2662
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงซูมัยนูน หมุดประเสริฐ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
70
ท16
2661
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม โรงเรียนบ้านควนหมาก hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงสุธิตา สีปาน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ64
3
2660
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านเทพา silA04-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ( สาระทัศนศิลป์ ) ป.1-3 ประเภทเดี่ยว เด็กหญิงโนรีตา มะหลี รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ
93
1
2659
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอดุลย์ อิหม่ำเหม รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
43
2
2658
เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน นางสาวสากีเร๊าะ หะหนัง รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
43
2
2657
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายนันทิพัฒน์ หลวงคง รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ65
2
2656
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนบ้านลำไพล hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอานัส โต๊ะขา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ุ65
2
2655
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เทพสุภา รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
42
3
2654
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายอิลยาส หะยีสาแม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
1
2653
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ hpe03-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 ประเภททีม 2 คน เด็กชายธีรภัทร เส็มชูชูติ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
66
1
2652
เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 hpe04-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมรัตน์ รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน