ทะเบียนเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
อำเภอเทพา ประจำปี 2558

1. ทะเบียนเกียรติบัตรนักเรียน

2. ทะเบียนเกียรติบัตรครูผู้สอน/
ฝึกซ้อมนักเรียนฯ

3. ทะเบียนกรรมการตามประกาศ/คำสั่งเครือข่าย  
อ.เทพา

 
 
 

 

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
อำเภอเทพา  ปี 2558

 
 
 
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
 การศึกษาปฐมวัย
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
 คณิตศาสตร์
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 สุขศึกษา และพลศึกษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
 ศิลปะ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 

 ภา ภาษาไทยษาไทย

 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 สุขศึกษา และพลศึกษา
 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
 ศิลปะ-ดนตรี
 ศิลปะ-นาฏศิลป์
 ภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 คอมพิวเตอร์
 หุ่นยนต์
 การงานอาชีพ
 ปฐมวัย
 เรียนร่วม - ภาษาไทย
 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เรียนร่วม - ศิลปะ
 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 

 

1. ประกาศ สพฐ.


1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

 

 

1. ตรวจสอบผลการแข่งขันแยกเป็นรายโรงเรียน

2. ตรวจสอบผลการแข่งขันแยกเป็นรายการกิจกรรม

3. ตรวจสอบผลการแข่งขันแยกเป็นเครือข่ายโรงเรียน
3.1 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร
3.2 เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์
3.3 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม

4. สรุปรายชื่อตัวแทนของเครือข่ายอำเภอเทพา
(ลำดับที่ 1-3) เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

5. ครูผู้สอน/ฝึก นักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเครือ
ข่ายอำเภอ(ยอดเยี่ยม
)
6.ดูผลการแข่งขันรวมทั้งหมดเรียงตามรายการแข่งขัน

7.ครูผู้สอน/ฝึกนักเรียน ยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายอำเภอเทพา ปี 2558

 

 

ฝ่ายเกียรติบัตร  Login เข้าสู่ระบบ ที่นี่

 

จำนวนเครือข่ายโรงเรียน 3
จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 46
จำนวนนักเรียน 2,278
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,550
 

 

รายการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม อำเภอเทพา ปี 2558 แยกตามรายการแข่งขัน

รายการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม อำเภอเทพา ปี 2558 แยกตามโรงเรียน

สรุปรายการลงทะเบียนรายการแข่งขันเรียงลำดับรายการมากที่สุด-น้อยที่สุด


ตารางเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด ...ใบรายงานตัว (นำส่งวันที่แข่งขัน)

 

ดาวน์โหลด ...ใบรายงานตัว (นำส่งวันที่แข่งขัน)
(เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว..คลิ๊กๆ)
ลิงค์สำรอง คลิ๊ก
 

 

รายการแข่งขัน  ประเภทเดี่ยว/ทีม  
จำนวนนักเรียน- ครูผู้ควบคุม

 

 

1.สรุปข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเทพา ทุกรายการ

 

2.ตรวจสอบข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
(ตรวจสอบแยกเป็นรายโรงเรียน)   โรงเรียนใดส่งข้อมูลแล้วจำนวน
กี่รายการ จำนวนนักเรียน ครู  คลิกดูที่นี่..............

 

3.ตรวจสอบข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
(ตรวจสอบแยกเป็นเครือข่ายโรงเรียน)
เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม   เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์    เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร
 

 

4.ตรวจสอบข้อมูลจากการลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
(ตรวจสอบตามรายการกิจกรรมฯ)
 

 
   

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

คณะทำงานฝ่ายเกียรติบัตร Login

 

 

 

 

นำเสนอ  ผอ.นิพนธ์ มณีรัตน์ ร.ร.บ้านควนเจดีย์  โทร 0800222126   Line ID :  hs9dne

 

AmazingCounters.com