ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง
ผอ.สพป.สงขลา 3

ตรวจสอบผลการแข่งขัน
1.แยกตามรายการแข่งขัน คลิกที่นี่

2.แยกตามโรงเรียน คลิกที่นี่

3. เรียงตามลำดับรางวัล
3. เรียงตามลำดับโรงเรียน

พิมพ์เกียรติบัตร
คู่มือแนะนำ
1.พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน

2.พิมพ์เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
      
3.พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการฯ
4.พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

รายการกิจกรรมแข่งขัน
(สพฐ.ครั้งที่ 64)


.
 
นายมานะ  โต๊ะขา
ผอ.ร.ร.บ้านลำเปา
ประธานเครือข่ายอำเภอเทพา


ประธานเครือข่าย
โรงเรียนลำไพล


ประธานเครือข่าย
โรงเรียนนิคมเทพา


ประธานเครือข่าย
โรงเรียนเทพา


ประธานเครือข่าย
โรงเรียนเขาสูง


ประธานเครือข่าย
โรงเรียนสะกอม


ประธานเครือข่าย
โรงเรียนปากบาง


ประธานเครือข่าย
โรงเรียนทุ่งทวด


ปฏิทิน/กำหนดการ ปี 2557


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว
แยกตามรายการแข่งขันคลิกที่น
ี่

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว
แยกตามโรงเรียน คลิกที่น
ี่


 
คำสั่งคณะกรรมการฯ
ประกาศ สพฐ. ครั้งที่ 64
ร่างคำสั่ง ๑  / คำสั่ง /ประกาศเครือข่ายอำเภอเทพา

ใบส่งตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน ดาวน์โหลด

==============================================================================

ตรวจสอบผลการแข่งขัน
แยกตามรายการแข่งขัน คลิกที่น
ี่

แยกตามโรงเรียน คลิกที่นี่

รวมภาพกิจกรรม
มหกรรมวิชาการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเด็กเทพา
ครั้งที่ 5  ปี 2557 

รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน
(ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ค. 2557)

ตารางการแข่งขัน+สถานที่ี่
file .pdf คลิก
file .doc คลิก


ลงทะเบียนนักเรียน
เข้าแข่งขัน
กำหนดวันที่ 1-10 สิงหาคม 2557
(เวลา 24.00 น.)


ดูข้อมูลการลงทะเบียน

ของนักเรียน

ดูข้อมูลการลงทะเบียนรายโรงเรียน

คำสั่งคณะกรรมการฯ
ร่างคำสั่ง ๑

ทุกเครือข่ายโรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการที่นี่

ลงทะเบียนสมัครกรรมการตัดสิน
(สมัครวันที่ 23 กค - 5 สค.)


(หมดเวลาที่สมัครแล้ว)

ตัวอย่างเกียรติบัตรกรรมการ

 

สรุปรายชื่อกรรมการ
จากการสมัคร

1.กลุ่มปฐมวัย

2.กลุ่มสาระภาษาไทย

3.กลุ่มสาระสังคม

4.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

5.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

6.กลุ่มสาระศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป

9.เรียนร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

10.กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

11.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

12.กลุ่มการงานอาชีพฯ

13.กลุ่มวิชาอิสลามศึกษา

14.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คุณเข้ามาทีนี่เป็นลำดับที่
web counter


สำหรับ Admin และ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรครับ

บนทางชีวิตอาจมีภาระหน้าที่ อาจมีอุปสรรคปัญหานานา  บางเวลาเราอาจเหนื่อย  บางคราวเราอาจท้อ
นั่นย่อมเป็นเรื่องธรรมดา   แต่สองฟากฝั่งยังมีร่มไม้ มีสิ่งต่างๆ อันรื่นรมย์ ให้เราได้แวะพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังกายและใจ
อย่าหลงลืมที่จะเก็บเกี่ยวความรื่นรมย์  ระหว่างทางที่ผ่านไป  เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีพลัง
ที่ก้าวต่อไปอย่างมีชีวิตชีวา  
จาก Bloggang.com


จัดทำ :  นิพนธ์  มณีรัตน์   ผอ.ร.ร.บ้านควนเจดีย์   
mail  :  hs9dne@gmail.com  Tel : 0800222126