[บันทึกเพื่อขอแก้ไขข้อมูลในเกียรติบัตรกีฬา]

                                                      ลำดับเข้าเว็บี ้HTML Hit Counter

ระบบบันทึกข้อมูล/สำหรับเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเกียรติบัตรกรรมการ ผู้เข้าร่วม
บันทึกข้อมูลเกียรติบัตรนักเรียน
รายการแข่งขันกีฬา
บันทึกข้อมูลสำหรับครูผู้ฝึกสอน/ผู้เข้าร่วมงานฯ
พิมพ์เกียรติบัตร
ดูผลการแข่งขันรวมทุกรายการ
ดูรายชื่อกรรมการฯ ครู ผู้เข้าร่วม ที่พิมพ์แล้ว
ดูลำดับเกียรติบัตรกรรมการ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ครูผู้ฝึกสอน
พิมพ์ูเกียรติบัตรกรรมการ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู (จากเลขลำดับ)
ดูเกียรติบัตรนักเรียน

พิมพ์ูเกียรติบัตรนักเรียน (จากเลขลำดับ)

คู่มือการพิมพ์เกียรติบัตร

สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาจากรางวัล
รายงานสรุปจากรางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง)
รายงานสรุปจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1(เหรียญเงิน)

รายงานสรุปจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2(เหรียญทองแดง)

รายงานสรุปจากรางวัลได้เข้าร่วมการแข่งขัน

รายงานสรุปแยกเป็นรายเครือข่าย/โรงเรียน

เครือข่ายโรงเรียนลำไพล

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด

เครือข่ายโรงเรียนเทพา

เครือข่ายโรงเรียนเขาสูง

เครือข่ายโรงเรียนปากบาง

เครือข่ายโรงเรียนสะกอม

เครือข่ายโรงเรียนนิคมเทพา

รายงานสรุปผลการแข่งขันแยกตามอายุ

ผลการแข่งขันแยกตามอายุ

 
สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาอำเภอ แยกตามรายการ

การแข่งขันวิ่ง 50 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 60 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 80 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 3,000 เมตร

การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x25 เมตร

การแข่งขันวิ่งผลัด 5x80 เมตร

การแข่งขันวิ่งผลัด 8x50 เมตร

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร

การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร

ยืนกระโดดไกล

วิ่งกระโดดไกล

วิ่งกระโดดสูง

ทุ่มน้ำหนัก

ขว้างจักร

ขว้างบอล

เขย่งก้าวกระโดด

พุ่งแหลน

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ

การแข่งขันกีฬาเปตอง

เว็บไซต์โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเทพา
-ร.ร.บ้านควนเจดีย์  :  www.nt.in.th 
-ร.ร.บ้านแม่ที  : www.thaischools.in.th/banmaetee/
-ร.ร.วัดปริก   :  www.thaischools.in.th/watprik/
-ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์  www.thaischools.in.th/bantungpho/

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการแข่งขันแยกตามประเภท
อนุบาล(ชาย)
อนุบาล(หญิง)
อายุไม่เกิน 6 ปี(ชาย)
อายุไม่เกิน 6 ปี(หญิง)
อายุไม่เกิน 8 ปี(ชาย)
อายุไม่เกิน 8 ปี(หญิง)
อายุไม่เกิน 10 ปี(ชาย)
อายุไม่เกิน 10 ปี(หญิง)
อายุไม่เกิน 12 ปี(ชาย)
อายุไม่เกิน 12 ปี(หญิง)
อายุไม่เกิน 14 ปี(ชาย))
อายุไม่เกิน 14 ปี(หญิง))
อายุไม่เกิน 15 ปี(ชาย)
อายุไม่เกิน 15 ปี(หญิง)
อายุไม่เกิน 16 ปี(ชาย)
อายุไม่เกิน 16 ปี(หญิง)

สรุปผลการแข่งขันกีฬาอำเภอเทพา
ประจำปี 2556
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ที่

เครือข่ายโรงเรียน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม

1

เครือข่ายโรงเรียนลำไพล

8

1

2

11

2

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด

0

0

1

1

3

เครือข่ายโรงเรียนเทพา

3

7

1

11

4

เครือข่ายโรงเรียนเขาสูง

4

12

2

18

5

เครือข่ายโรงเรียนปากบาง

5

2

1

8

6

เครือข่ายโรงเรียนสะกอม

3

0

10

13

7

เครือข่ายโรงเรียนนิคมเทพา

0

2

5

7

 

รวม

23

24

22

69