>>ประกาศศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
>>ประกาศอำเภอเทพาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
>>โปรแกรมการแข่งขัน
>>คณะทำงานวันที่ 24 มีค 59 | คณะทำงานวันที่ 25 มีค 59

ดูสรุปผลการแข่งขันแยกตามหน่วยกีฬา

1
 หน่วยกีฬา - เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร  
21
 หน่วยกีฬา - เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม
32
 หน่วยกีฬา - เครือข่ายโรงเรียนบูรพาพัฒน์
43
 หน่วยกีฬา - โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
54
 หน่วยกีฬา - โรงเรียนเทพา
65
 หน่วยกีฬา - วิทยาลัยชุมชนสงขลา
76
 หน่วยกีฬา - สำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเทพา
88
 หน่วยกีฬา - กศน. อำเภอเทพา
 

พิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเอง

19
 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการดำเนินงาน
29
 พิมพ์เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
39
 พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักกีฬา
49
 คู่มือสำหรับการพิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเอง
59
ตัวอย่างเกียรติบัตร
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกียรติบัตร คลิกเข้าสู่ระบบ

 
 

ดูสรุปผลการแข่งขันแยกตามเหรียญรางวัลที่ได้

17
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
28
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
38
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
48
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
 
เรียงลำดับตามหน่วยกีฬา
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ฯ ระดับอำเภอ  วันที่ 24-25 มีนาคม 2559
00
23
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บ
Counter for tumblr
Website Stats  
นำเสนอ : นายยุทธพงค์  มณีรัตน์   ครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์  สพป.สงขลา 3
Tel  074-300131

ดูสรุปผลการแข่งขันแยกตามรายการแข่งขัน

 

101 วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี (ชาย)9
102 วิ่ง 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี (หญิง)9
103 วิ่งผลัด 4 x 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี (ชาย)9
104 วิ่งผลัด 4 x 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปี (หญิง)9
105 วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี (ชาย)9
106 วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี (หญิง)9
107 วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี (ชาย)9
108 วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี (หญิง)9
109 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี (ชาย)9
110 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี (หญิง)9
111 วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (ชาย)9
112 วิ่ง 60 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (หญิง)9
113 วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (ชาย)9
114 วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (หญิง)9
115 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (ชาย)9
116 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (หญิง)9
117 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (ชาย)9
118 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี (หญิง)9
119 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
120 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
121 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
122 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
123 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
124 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
125 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
126 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
127 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
128 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
129 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
130 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
131 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
132 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
133 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง)9
134 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)9
135 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
136 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
137 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
138 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
139 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
140 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
141 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
142 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
143 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
144 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
145 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
146 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
147 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
148 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
149 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (หญิง)9
150 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย)9
151 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
152 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
153 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
154 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
155 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
156 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
157 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
158 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
159 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
160 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
161 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
162 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
163 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
164 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
165 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย)9
166 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง)9
167 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
168 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
169 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
170 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
171 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
172 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
173 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
174 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
175 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
176 วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
177 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
178 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
179 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
180 วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
181 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (ชาย)9
182 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่นอายุ 20 ปี (หญิง)9
183 ยืนกระโดด รุ่นอายุ 6 ปี (ชาย)9
184 ยืนกระโดด รุ่นอายุ 6 ปี (หญิง)9
185 ขว้างบอล รุ่นอายุ 6 ปี (ชาย)9
186 ขว้างบอล รุ่นอายุ 6 ปี (หญิง)9
187 ฟุตบอล อายุ 12 ปี (ชาย)9
188 ฟุตบอล อายุ 15 ปี (ชาย)9
189 ฟุตบอล อายุ 18 ปี (ชาย)9
190 ฟุตบอล อายุ 20 ปี (ชาย)9
191 ฟุตซอล อายุ 12 ปี (ชาย)9
192 ฟุตซอล อายุ 15 ปี (ชาย)9
193 ฟุตซอล อายุ 18 ปี (ชาย)9
194 ฟุตซอล อายุ 20 ปี (ชาย)9
195 วอลเลย์บอล 12 ปี (ชาย)9
196 วอลเลย์บอล 12 ปี (หญิง)9
197 วอลเลย์บอล 15 ปี (ชาย)9
198 วอลเลย์บอล 15 ปี (หญิง)9
199 วอลเลย์บอล 18 ปี (ชาย)9
200 วอลเลย์บอล 18 ปี (หญิง)9
201 วอลเลย์บอล 20 ปี (ชาย)9
202 วอลเลย์บอล 20 ปี (หญิง)9
203 เซปักตะกร้อ รุ่น 12 ปี ชาย9
204 เซปักตะกร้อ รุ่น 12 ปี หญิง9
205 เซปักตะกร้อ รุ่น 15 ปี ชาย9
206 เซปักตะกร้อ รุ่น 15 ปี หญิง9